PvdA twijfelt over aanbesteding voor gratis lesboeken

Den Haag, 6 maart. Op verzoek van de PvdA-fractie, die meer bedenktijd wil, heeft de Tweede Kamer de afronding van een debat over de gratis schoolboeken verschoven naar volgende week. De PvdA twijfelt over de Europese aanbesteding die met het plan is gemoeid. De partij is er niet van overtuigd dat leraren in de toekomst hun eigen lesmethodes mogen blijven kiezen. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) heeft zich laten adviseren door onder anderen de landsadvocaat, die stelt dat die keuzevrijheid gewaarborgd is. Diverse juristen weerspreken dat.