Politie-cao afgewezen, actie dreigt van bonden

De politiebond NPB heeft gisteren het eindbod voor een nieuwe politie-cao afgewezen. De bonden ANPV en de ACP maakten eerder al bekend het bod van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) niet te accepteren.

ACP en ANPV hebben de minister een ultimatum gesteld dat morgen om middernacht afloopt. Als zij voor die tijd niet terugkomt op haar laatste bod, hervatten de bonden hun acties en stakingen.

Morgenmiddag hebben de bonden overleg met minister Ter Horst. Hun voorzitters hopen dat zij onmiddellijk aan de onderhandelingstafel kunnen plaatsnemen. Zij hebben hardere en minder publieksvriendelijke acties aangekondigd als het gesprek tot niets leidt.

Voorbereidingen voor nieuwe acties zijn al in volle gang. De politiemensen hebben inspiratie opgedaan bij hun Duitse collega’s, vertelt Hans van Duijn, voorzitter van de NPB. „Zij hebben nogal wat ervaring in speciale tactieken.”

Hij noemt als voorbeeld een demonstratieve actie op een brug. Als je met tweehonderd man op het voetpad gaat staan, blijf je binnen de wet, maar gaan automobilisten kijken waardoor het verkeer vastloopt. „We hebben wel leuke ideeën”, aldus Van Duijn. De acties kunnen in de loop van volgende week worden hervat. „Dan halen we ook het coulancebeleid weer van stal.”

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp benadrukt dat de openbare orde en veiligheid bij nieuwe acties niet in het geding komen. „Als bijvoorbeeld de film van Wilders uitkomt, roepen wij de politiemensen op hun verantwoordelijkheden te nemen.”

Van de Kamp zegt te hopen dat het niet tot acties komt en dat de minister opnieuw wil onderhandelen. „Dat lijkt mij het meest logisch en het verstandigst.” Volgens hem bleek uit het Kamerdebat van vorige week dat er wel ruimte ligt voor Ter Horst. „Het is aan de minister of zij daarvan gebruik wil maken.”