Plebisciet in Groot-Brittannië verworpen

Het Britse Lagerhuis heeft gisteravond met ruime meerderheid een voorstel verworpen om een referendum te houden over het Europees Hervormingsverdrag, ook wel Verdrag van Lissabon genoemd.

Er stemden 311 leden tegen en 248 voor. De kans dat het in Groot-Brittannië nog tot een volksraadpleging komt over het omstreden verdrag, dat de werkwijze van de Europese Unie regelt, is hiermee vrijwel nihil geworden.

Oppositieleider David Cameron beschuldigde de regering tijdens het voorafgaande vragenuurtje van kiezersbedrog. De regerende Labour Partij had immers, net als de Conservatieven en de Liberaal-Democraten, in haar manifest voor de verkiezingen van 2005 beloofd dat de bevolking de kans zou krijgen zelf een oordeel te vellen over het toen voorliggende Europese constitutionele verdrag. De Conservatieve leider kreeg gisteren steun van 29 Labour-parlementariërs voor deze redenering.

Premier Gordon Brown betoogde echter, net als de Nederlandse regering, dat het oude verdrag niet meer aan de orde is nadat het door de Nederlanders en Fransen in 2005 was afgewezen. Het nieuwe Hervormingsverdrag, dat de Europese leiders vorig jaar tekenden, gaat minder ver. Daarom is een referendum onnodig, aldus Brown.

Het Hervormingsverdrag moet nog worden behandeld door het Hogerhuis, maar zal daar naar verwachting niet op hevig verzet stuiten. Daarmee is de weg vrij voor ratificatie komende zomer.

De Nederlandse staatssecretaris voor Europese Zaken, Frans Timmermans, verwelkomde het besluit van het Lagerhuis. Timmermans, in Londen wegens een lezing, wees op de grote risico’s van een referendum.

„Het is bijna per definitie een conservatief instrument. Je moet mensen er echt van overtuigen dat verandering goed is en dat is moeilijk. Als mensen zich er niet zeker van voelen, zullen ze al snel ‘nee’ stemmen”, zei Timmermans.