NMa wil beter met Brussel samenwerken

DEN HAAG. De samenwerking tussen kartelwaakhonden als de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Europese Commissie moet beter. Toezichthouders zouden meer mededingingszaken samen moeten aanpakken en onderzochte zaken beter op elkaar moeten afstemmen. Daarvoor pleitte Pieter Kalbfleisch, de hoogste bestuurder bij de NMa, gisteren in een toespraak ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van zijn organisatie. Overtredingen beperken zich vaak niet tot een land, aldus Kalbfleisch. De bestuurder redeneert dat betere samenwerking leidt tot tijdwinst, een grotere efficiëntie en meer succes. Momenteel zijn er nog teveel landen en mededingingsautoriteiten in Europa met hun eigen situatie bezig, stelt Kalbfleisch. De NMa waakt ervoor dat bedrijven onderling afspraken maken die andere bedrijven en consumenten benadelen.