Kroes wijst politieke inmenging bij toezicht kartels af

Eurocommissaris Neelie Kroes is kritisch over een voornemen van het kabinet om de politieke greep op het mededingingsbeleid en toezicht op marktwerking te versterken. Dat zei Kroes gisteren op een symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA), de Nederlandse karteltoezichthouder.

Minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) kondigde bij het jubileum aan dat ze een duidelijker scheiding tussen de vaststelling van het beleid en de uitvoering ervan door de NMA wil. Nu bepaalt de NMA zelf goeddeels haar eigen beleid. Van der Hoeven beklemtoonde dat de onafhankelijkheid van de NMA bij de uitvoering niet ter discussie staat. „Ik wil de kaders veranderen”, zei de minister. Volgens haar legt de Tweede Kamer ook „meer nadruk op de bevoegdheden van de minister.”

Kroes, eurocommissaris van Mededinging, zei in een reactie: „Als een politieke invalshoek gaat meespelen, kunnen er vervuilende elementen bijkomen. Je moet voorzichtig zijn om inhoudelijk te interveniëren in het mededingingsbeleid en andere elementen te laten meewegen. Dat is een glijdend pad. Als je je daarvan niet bewust bent, ga je onderuit.”

De voorzitter van de NMA, Pieter Kalbfleisch, erkende dat het politieke klimaat ten aanzien van marktwerking in vergelijking met tien jaar geleden is veranderd. Hij zei de discussie met de minister „graag aan te gaan” omdat dit „een politieke realiteit” is. Volgens hem biedt de bestaande Mededingingswet overigens voldoende mogelijkheden om publieke belangen zeker te stellen. „De borging van het publieke belang is essentieel, maar dat kan met de huidige wet”, aldus Kalbfleisch.

Vorige maand publiceerde Economische Zaken een evaluatie van de resultaten die met de introductie van marktwerking in de publieke sector zijn geboekt. De resultaten hiervan zijn volgens de NMa-voorzitter „veel positiever” dan in de media werd gemeld.

Kroes zei dat „16 miljoen Nederlanders de NMa dankbaar moeten zijn” voor haar werk. En tegen de NMA-voorzitter zei ze: „Je doet het voor de consumenten. Geef niet op, Pieter!”

Kalbfleisch zei dat de NMA heeft uitgerekend wat de bijdrage aan ‘consumentenwelzijn’ is van het mededingingsbeleid dat de NMA voert. Dit komt volgens hem neer op een positief effect van 600 miljoen euro per jaar.