De Ver-van-mijn-Bert-show

Was het nu goed nieuws, of slecht? Rabobank bracht gisteren een tweeslachtige boodschap bij de presentatie van de resultaten over 2007. In de woorden van bestuursvoorzitter Bert Heemskerk: „Een goed, maar turbulent jaar.”

Om met het eerste te beginnen: de bank uit Utrecht kwam met recordcijfers. De nettowinst groeide vorig jaar met 13,5 procent tot bijna 2,7 miljard euro, de inkomsten stegen met wel 14 procent tot 11,5 miljard. En de bank versterkte haar toch al dominante positie op de Nederlandse spaar- en hypotheek- markt, met marktaandelen van 28 respectievelijk 41 procent. Mede door de ontmanteling van ABN Amro groeiden de particuliere kredieten en ingelegde spaargelden harder dan normaal.

Maar toen kwam het slechte nieuws: Rabobank moest bekennen toch wel wat last te hebben gehad van de turbulentie op de financiële markten. „De schaduwzijde van onze mooie resultaten”, aldus Heemskerk.

Wat heet.

De bank heeft alles bij elkaar opgeteld ruim 1,39 miljard euro moeten afboeken ten gevolge van de mondiale kredietcrisis die vorig jaar uitbrak met problemen op de Amerikaanse hypothekenmarkt. Rabobank heeft geen directe posities gehad op die subprime markt, maar indirect heeft de bank honderden miljoenen belegd in obligaties die daarvan zijn afgeleid en luisteren naar exotische namen als residential mortgage backed securities en collateralized debt obligations. Door deze „beperkte indirecte subprime-positie” heeft de bank 411 miljoen moeten afschrijven, waarvan 284 ten koste van de netto winst gaat.

Daarnaast werd nog een veel groter bedrag, bijna een miljard , op de totale beleggingsportefeuille afgeboekt door toedoen van de effecten „in bredere zin” van de onrust op de financiële markten, die op de subprime-crisis volgde. Bij toeval bedraagt het deel hiervan dat Rabo via de winst- en verliesrekening heeft laten lopen eveneens 284 miljoen. Per saldo komt het erop neer dat de nettowinst van de gehele Rabo-groep ruim een half miljard minder hoog uitkwam. En de totale waardeveranderingen van vorderingen en beleggingen bedragen ruim 800 miljoen euro.

Dat lijkt gigantisch, zei financieel directeur Bert Bruggink in een toelichting, maar valt te relativeren. Herwaarderingen vinden ook plaats in andere hoeken van de bank. De waarde van aandelen en deelnemingen in bedrijven is vorig jaar 2007 met ongeveer een miljard toegenomen. Bij elkaar is de post herwaarderingsreserves daarmee met zo’n 200 miljoen gestegen.

Philip de Witt Wijnen

    • Philip de Witt Wijnen