Campagne tegen veetransport in EU

Nederlandse, buitenlandse en internationale dierenwelzijnsorganisaties zijn vandaag een campagne tegen de langeafstandstransporten van slachtvee begonnen. Dergelijke transporten, vaak over duizenden kilometers, zijn volgens hen niet mogelijk zonder leed en dood onder de dieren te veroorzaken.

De groeperingen, waaronder de Dierenbescherming, Varkens in Nood, Dier en Recht en World Society for the Protection of Animals (WSPA), wijzen op een alternatief voor de transporten, namelijk dicht bij de stal slachten. Belangstellenden kunnen een petitie op internet tekenen die uiteindelijk wordt aangeboden aan de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

Volgens Sandra Albers, directeur van WSPA Nederland, blijken Europese regels in de praktijk niet te voldoen. Albers: „ Ze worden vaak overtreden en er is nauwelijks controle op naleving ervan. Buiten de Europa zijn de regels vaak nog slechter.”

De dierenbeschermers wijzen erop dat elke week miljoenen slachtdieren over lange afstand worden vervoerd. Per jaar gaan ongeveer twee miljoen varkens van Nederland naar Spanje en Italië. Ook reizen varkens uit Duitsland naar Nederland om hier te worden geslacht, terwijl ze als big al van Nederland naar Duitsland werden vervoerd.

De Tweede Kamer, met name de Partij voor de Dieren, toonde zich de afgelopen tijd herhaaldelijk bezorgd over misstanden tijdens veetransporten. Ex-informateur Rein Jan Hoekstra komt medio maart met zijn bevindingen van onderzoek naar de Voedsel en Waren Autoriteit, de dienst die veetransporten controleert. Een onlangs opgedoken rapport maakte duidelijk dat er in 2006 veel mis was met dat toezicht. (ANP)

De petitie van de dierenbeschermers en schokkende beelden van transporten via nrc.nl/europa