Aanslagrisico in Nederland ‘substantieel’

De dreiging van een terroristische aanslag in Nederland is toegenomen, en is nu „substantieel”. Dat zal de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) naar verwachting vanmiddag bekendmaken.

Uit kennis opgedaan bij verijdelde aanslagen in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje blijkt dat rekening moet worden gehouden met aanslagen in Nederland.

De NCTb verhoogt hiermee zijn taxatie van het dreigingsniveau. Het risico van een aanslag was volgens de NCTb afgelopen jaar „beperkt”.

Het „internationale profiel” van Nederland is voor de verhoogde dreiging minder belangrijk. Dat profiel wordt gevormd door de verwachte anti-Koranfilm van PVV-leider Wilders, het kabinetsbesluit om de militaire missie in Afghanistan te verlengen, maar ook de oprichting van het comité voor ex-moslims van Ehsan Jami en het werk van de Iraanse kunstenares Sooreh Hera, met afbeeldingen van de profeet Mohammed.

Dat het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) – gewoonlijk vier keer per jaar bijgesteld – is verhoogd van beperkt naar substantieel, vloeit voort uit analyses van de NCTb die uitwijzen dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Het houdt ook verband met het feit dat Nederland geregeld wordt genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken.

De NCTb maakt voor zijn analyses gebruik van geheime informatie van inlichtingendiensten, maar kijkt ook naar openbare bronnen.

Voorheen was Al-Qaeda voornamelijk inspiratiebron voor lokale en regionale radicale netwerken. Volgens de analyse van de NCTb komt het echter steeds vaker voor dat strijders uit Afghanistan en Pakistan worden gestuurd om in Europa aanslagen te plegen.