2 CURSUS

Wereldgeschiedenis in 1 dag

Utrecht: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1. Op 15 maart, 9.00-17.00u. Aanmelden vóór 12 maart. Zie www.websophia.com

Alles in het heden werd bekokstoofd in het verleden. Hoe meer je dus de geschiedenis kent, hoe minder de wereld je verbazen kan. Laat je op 15 maart in één dag bijpraten over 5000 jaar geloof, geweld, geluk en gedoe. De cursus wordt ondersteund met veel beeldmateriaal en is bedoeld voor hoger opgeleiden die graag verder kijken dan hun eigen vakgebied. Docent is drs. Evert Jan Ouweneel. Het cursusgeld bedraagt 195 euro p.p. en dit is inclusief lunch, koffie/thee/water, reader en borrel.