‘Wij hebben een doelgroep die snel gaapt’

Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst houdt spreekuren waar creatieve geesten hun plannen pitchen en binnen een dag subsidie kunnen scoren.

Door Sonja Hartgring

Peter de Greef en Nico Markus hebben 30 minuten om de twee medewerksters van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst uit te leggen waarom ze 3000 euro subsidie moeten hebben. Het is voor een filmweek op de school waar ze lesgeven en ze hebben het geld rap nodig: de filmweek is eind maart.

Doorgaans is het aanvragen van subsidie bij het AFK, het fonds dat Amsterdamse kunstprojecten subsidieert met gemeentegeld, een tijdrovende onderneming. Een beslissing over projecten die meer dan 6000 euro kosten, kan wel drie maanden op zich laten wachten. daarom is er nu de Spreekuur Plusregeling voor een laagdrempelige en vooral snelle procedure voor kleinere projecten. De bedenker wordt, na een schriftelijke aanvraag, uitgenodigd voor een gesprek van een half uur. De volgende dag valt het besluit.

Aan de andere kant van de ovalen tafel luisteren Els Reijnders en Eva Middelhoff van het AFK naar het verhaal van de twee docenten van het Vierde Gymnasium in Amsterdam. De dames vuren een reeks vragen op hen af. Reijnders: „U zegt dat de leerlingen films gaan kijken en bespreken. Wat voor films?” „Geëngageerde films die niet te zwaar zijn voor onderbouwleerlingen”, grinnikt De Greef. „We hebben een doelgroep die snel gaapt.”

Na ongeveer een half uur beëindigt Middelhoff het gesprek. Een kort „interessant” is haar enige commentaar. Haar collega Reijnders knikt instemmend. De heren krijgen een hand en worden het vertrek uit geloodst. Ze moeten een dag wachten op het verlossende telefoontje. Markus: „Als we het geld krijgen, gaan we drinken.” Haastig voegt hij toe: „Cola, uiteraard.” Gisteren hoorden ze dat hun aanvraag is gehonoreerd.

Maandag werden tijdens de ‘Spreekuurdag’ de hele dag gesprekken gevoerd in het kantoor van het kunstfonds. Dit jaar volgen nog zeven sessies. „Het is voor creatieve geesten die wel een subsidiabel idee hebben, maar geen ervaring met het aanvragen van subsidie”, zegt Middelhoff. De aanvrager mag nooit eerder subsidie van het AFK hebben gekregen. „De korte beslistermijn van uiterlijk twee dagen werkt juist voor deze mensen drempelverlagend.”

Het idee voor het Spreekuur ontstond vorig jaar. „We merkten dat mensen er behoefte aan hadden hun schriftelijke aanvraag mondeling toe te lichten”, verklaart Middelhoff. In oktober 2007 werden bij een eerste experiment 37 van de 70 aanvragen goedgekeurd. Tot de succesvolle aanvragen behoren onder meer een theaterstuk, geschreven en gespeeld door allochtone jongeren, en een travestietencabaret. Middelhoff: „We krijgen ook veel aanvragen voor kunsteducatieprojecten zoals dat van De Greef en Markus. Zij beschouwen hun filmproject als een opstapje naar een lessenserie over film in het vaste curriculum. Dat is voor ons interessant, omdat wij hieraan zien dat onze eenmalige bijdrage ook op de lange termijn effect heeft.”

    • Sonja Hartgring