Werkzoekenden willen vooral sociaal contact

Mensen die niet werken, vinden geld niet de belangrijkste reden om een baan te zoeken. Leggen van sociale contacten en een zinvolle tijdsbesteding noemen zij als de twee voornaamste redenen om aan het werk te willen. In de topdrie van argumenten om een baan te zoeken, staat verhoging van het inkomsten onderaan.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Raad voor Werk en Inkomen, het overlegplatform van werkgevers, vakbeweging en gemeenten. De onderzoekers ondervroegen 1.807 werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten, om de achtergronden van het onbenutte arbeidspotentieel in Nederland in kaart te brengen. Zo’n drie miljoen 15- tot 65-jarigen hebben geen baan.

Het onderzoeksrapport noemt dit onbenutte arbeidspotentieel „aanzienlijk”. Ruim 90 procent van de ondervraagden zegt aan het werk te willen. Voornaamste redenen niet te willen werken zijn kleine kansen op de arbeidsmarkt en een slechte gezondheid.

De meeste werklozen willen een baan tussen 12 en 35 uur per week. Vier op de tien werklozen willen liever een volledige baan. Van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten wil ruim de helft betaald werk. Bij volledig arbeidsongeschikten is dit 19 procent.

Van de mensen die al werken, zou 11 procent meer uren willen. Dit zijn vooral vrouwen met een deeltijdbaan tot 12 uur. Voor alle werkenden is meer geld het belangrijkste argument om meer te willen werken. Beter benutten van opleiding en ervaring komt op de tweede plaats.

Het Centraal Bureau voor Statistiek meldde vanochtend dat het eerste kind voor ruim een derde van de vrouwen met een volle baan in 2007 geen reden was om minder gaan te werken. De helft van de vrouwen met een volle baan ging na de geboorte minder werken. Een op de tien stopte met werken wegens het moederschap.