Vrouwen praten elkaar de put in

Vriendinnen praten vaker met elkaar over problemen.

Voor het eerst zijn er biologische aanwijzingen dat dit juist meer stress oplevert.

Als vriendinnen met elkaar over hun persoonlijke problemen praten, stijgt daardoor het gehalte van het stresshormoon cortisol in hun speeksel, vooral als de vrouwen lang blijven stilstaan bij hun negatieve gevoelens. Dat hebben psychologen van de University of Missouri-Columbia aangetoond (Hormones and Behavior, maart 2008).

Daarmee hebben ze voor het eerst biologische aanwijzingen gevonden voor een verschijnsel dat veel vrouwen zullen herkennen: dat vriendinnen elkaar niet alleen kunnen steunen bij problemen, maar elkaar ook met de beste bedoelingen verder de put in kunnen praten. Vrouwen doen dat door uitvoerig over hun problemen te praten, dat ook bij elkaar aan te moedigen, details telkens weer in nieuwe woorden te vatten, veel te speculeren over hoe het precies zit en vooral ook veel aandacht te besteden aan hoe slecht ze zich voelen. Psychologen noemen dat co-rumination, ‘samen piekeren’. Zes jaar geleden dook het voor het eerst in de wetenschappelijke literatuur op. Meisjes en jonge vrouwen doen het vaker dan jongens en mannen. Het duidt op een hechte vriendschap, maar naarmate vrouwen vaker samen piekeren lopen ze meer kans op depressie en angsten.

Voor het nieuwe onderzoek werden 24 vrouwen met hun beste vriendin uitgenodigd; de 48 vrouwen waren gemiddeld twintig jaar oud. De helft van de vriendinnenstellen werd gevraagd over de problemen van een van hen of beiden te praten zoals ze normaal ook zouden doen. De andere helft, de controlegroep, moest samen een nieuw recreatiecentrum ontwerpen. Bij de vrouwen in de probleemgroep die (volgens de psychologen) zaten te co-rumineren, stegen de cortisol-niveaus in het speeksel binnen een kwartier, vooral als ze over negatieve gevoelens praatten. Bij de controlegroep was dit niet het geval.

Het is niet helemaal duidelijk, schrijven de psychologen, wat dit allemaal betekent voor vrouwenvriendschappen waarin veel ‘samen gepiekerd’ wordt. Want aan de andere kant blijkt uit onderzoek dat de vriendschap er hechter door wordt.