Uit het keurslijf

Een leuk experiment voor heteroseksuele vrouwen in de gebärfreudige leeftijd. Laat eens vallen dat je een leven zonder kinderen wel ziet zitten. Een kille stilte valt over het gezelschap. Hoe kun je zoiets zeggen?! Jouw schitterende genen moeten in de mensenvijver blijven! Dan volgen de dreigementen: geen kinderen krijgen is tegennatuurlijk. Ongebruikte baarmoeders en ongezogen borsten staat kanker te wachten. Kinderloze mensen zijn ongelukkig.

Wanneer een stel dan de dappere beslissing neemt om het hectisch bestaan te verrijken met een kind, is ook dat niet genoeg. Er moeten méér kinderen komen, om de vergrijzing op te vangen. Kinderen mogen bovendien niet ‘lijden’ onder het drukke leven van de ouders. Fulltime banen en overwerk worden moeders aangerekend.

Intussen preken de damesbladen dat vrouwen wel ‘volwaardige’ mensen moeten blijven: snel weer op gewicht na de bevalling, een sociaal leven tussen het borstvoeden door, de krant bijhouden en literatuur lezen.

Eeuwenlang was het normaal en noodzaak dat vrouwen werkten. Familie of personeel nam de kinderen waar.

Tot wij zo rijk werden, dat we ons een moraalfilosofie konden permitteren waarin het ‘juist’ was om moeders thuis te laten.

Tegenwoordig lijkt het keurslijf nog strakker. Werk én kinderen zijn maatschappelijke verplichtingen voor vrouwen én mannen. Ouders die alles goed willen doen, komen in een uitputtingsspiraal terecht. De carrière moet gesmeerd lopen, het kind moet buiten kunnen spelen, het huis moet aan kant en er moet gezond worden gegeten. Hulp is ‘vies’, want niemand zorgt zo goed als pappa en mamma. In de praktijk betekent dat: schuldgevoel over de crèche.

Maar er is hoop. Heel Hollywood is zich aan het voortplanten en de wereld moet het weten. Goed verdienende vrouwen zijn opeens heel publiekelijk zwanger en moeder. De wederhelften eisen hun vaderrol nadrukkelijk op. Bovendien maken sterrenouders er geen geheim van dat ze ruim in het personeel zitten.

Zo leven zij zoals vanzelfsprekend moet zijn: wie veel wil, heeft hulp nodig.

Merel Boers

    • Merel Boers