Terug in europarlement?

Oud-minister Jan Pronk gaat leiding geven aan een commissie die het PvdA-programma voor de Europese verkiezingen in 2009 schrijft. Hoe hoopt hij kiezers te bereiken, wat vindt hij van de deelname van de PVV en wil hij zelf misschien naar het Europees Parlement?

Waarop gaat de PvdA zich profileren?

„De relatie van de EU met Rusland; vooral belangrijk vanwege de energievoorziening. Ook de verhoudingen met China zijn om economische redenen van groot belang. Wat de positie van de EU in Afrika betreft zie je dat Frankrijk vanwege ouderwetse koloniale belangen een vooruitstrevend beleid ten opzichte van Tsjaad verlamt. De klimaatverslechtering gaat sneller dan verwacht; daarop is gezamenlijk beleid noodzakelijk, net zoals dat voor migratie geldt.”

U noemt veel buitenlandse onderwerpen waarover europarlementariërs niets te zeggen hebben.

„Het Europees Parlement heeft wel macht op terreinen als klimaat, migratie, landbouw en energie. Dat is van grote invloed op de wereld.”

Is dit voldoende om kiezers enthousiast te krijgen voor Europa?

„Ik heb er nooit moeite mee mensen ervan te overtuigen dat een sterke EU belangrijk is ten opzichte van andere grootmachten en dat Nederland daar zijn voordeel mee kan doen.”

De PVV doet ook mee. In welk opzicht houdt u daar rekening mee?

„Wilders doet als politicus abjecte uitlatingen, maar als democratisch gekozen volksvertegenwoordiger heeft hij recht van spreken. Wij moeten onze standpunten formuleren in de wetenschap dat kiezers ook op rechtse partijen als de PVV kunnen stemmen. We kunnen dat moeilijk wegdenken. ”

U heeft ook gezegd beschikbaar te zijn om de kandidatencommissie te leiden.

„Nadat ik de strijd om het partijvoorzitterschap verloor van Lilianne Ploumen heb ik gezegd dat ze altijd een beroep op me kan doen. Ik heb geen rancune, ik doe dit met plezier.”

U zat in 1973 ooit twee maanden in het Europees Parlement.

„Dat stelde niets voor. Dat was een virtueel lidmaatschap, want binnen twee maanden werd ik al minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Den Uyl.”

Bent u opnieuw beschikbaar?

„Oh, daar overvalt u me mee. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Daar wil ik me nu niet over uitlaten.”

Bekijk het Europese dossier van de PvdA via www.pvda.nl

    • Wilmer Heck