SER verdeeld over advies kernenergie

In de Sociaal-Economische Raad (SER), belangrijk adviesorgaan van regering en parlement, is een conflict over kernenergie ontstaan. De raad heeft vanmorgen op het laatste moment een persconferentie over kernenergie afgeblazen, omdat partijen in de SER er niet in slaagden tot een gezamenlijk advies aan het kabinet te komen.

In de raad proberen werkgevers, werknemers, onafhankelijke Kroonleden en de milieubeweging tot een gezamenlijk oordeel te komen in hoeverre kernenergie in de toekomstige energievoorziening een rol kan spelen. Twistpunt is of het huidige kabinet al in 2010 kernenergie als serieus alternatief moet meewegen als wordt onderzocht of de huidige milieumaatregelen voldoende effect hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, zeggen ingewijden.

De vraag is of de milieubeweging, vertegenwoordigd in de SER-commissie, binnenboord kan worden gehouden bij het advies. Werkgevers en werknemers zitten op één lijn. Een woordvoerder van de raad verwacht dat de SER er binnen een paar dagen uit kan zijn. Het streven is om alsnog met een breed gedragen advies te komen. Maar betrokkenen erkennen dat de standpunten ver uit elkaar liggen en dat men het vooral ‘eens is dat men het oneens is’.

Uitgangspunt in het SER-advies, dat oorspronkelijk eind vorig jaar was gepland, is de vraag in hoeverre kernenergie duurzaam, betrouwbaar, schoon, veilig, betaalbaar en toegankelijk is.

Vorig jaar constateerde onderzoekscentrum ECN al in opdracht van de SER dat kernenergie geen duurzame technologie is. Binnen het kabinet is afgesproken dat tijdens de huidige regeerperiode geen nieuwe kernenergiecentrale zal worden gebouwd. CDA is een uitgesproken voorstander van kernenergie en PvdA een uitgesproken tegenstander.

Mocht het kabinet besluiten om een kerncentrale te bouwen, dan duurt het ten minste een jaar of tien voordat die is gerealiseerd. Volgens ECN vergen het besluitvormingsproces en de toekenning van een vergunning voor een nieuwe centrale 5 tot 7 jaar. De bouw van een centrale duurt 4, 5 tot 6 jaar.