Rijk en DSM eens over einde ammoniaktrein

Rotterdam. Chemie- en voedingsingrediëntenconcern DSM sluit zijn kunstmestfabriek in IJmuiden. De sluiting is het gevolg van een overeenkomst tussen DSM en de overheid over de beëindiging van het ammoniaktransport per spoor tussen Geleen en IJmuiden. Jaarlijks rijden ruim honderd met ammoniak geladen treinen van DSM door Nederland. De ministeries van Ruimtelijke Ordening (VROM) en Verkeer en Waterstaat willen met de sluiting de risico`s van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor verder reduceren. Het gaat daarbij vooral om ammoniak, chloor en LPG. In 2006 werd al een akkoord bereikt met verf- en chemieconcern Akzo Nobel over beëindiging van chloortransporten tussen Rotterdam en Delfzijl.