Rabobank boekt 1,4 miljard af door kredietcrisis

Net als ABN Amro en ING heeft ook Rabobank grote schade opgelopen door de internationale kredietcrisis. In totaal heeft de bank bijna 1,4 miljard euro moeten afboeken.

Dat maakte de bank vanochtend bekend bij de presentatie van de cijfers over 2007. Ruim 40 procent van de afboeking, 568 miljoen euro, gaat ten koste van de nettowinst. Ondanks dat groeide de nettowinst van Rabobank vorig jaar 14 procent tot ruim 2,6 miljard euro. De overige afboekingen betreffen herwaarderingen van de handels- en beleggingsportefeuilles zoals die op de balans staan.

Eind vorige maand meldden ABN Amro al afboekingen ter waarde van 1,5 miljard euro en ING van 945 miljoen euro.

Bestuursvoorzitter Bert Heemskerk noemt de gedane afwaarderingen een „schaduwzijde” op de verder „mooie resultaten”. Anders dan de bank vorig jaar voorzag heeft Rabo „toch ook last gehad van de turbulentie op de financiële markten”, aldus Heemskerk.

De geleden schade is veroorzaakt door indirecte gevolgen van de crisis rond laagwaardige Amerikaanse hypotheken. Op deze zogeheten subprime markt is Rabobank zelf niet aanwezig. Wel heeft Rabo via haar beleggingsportefeuilles posities in van subprime afgeleide beleggingsproducten. Die leidden tot een afwaardering van het vermogen met 127 miljoen en een vermindering van het bedrijfsresultaat met 284 miljoen.

Vervolgens heeft Rabobank ook last gehad van de door de subprimecrisis veroorzaakte onrust op de internationale financiële markten, met name het toegenomen wantrouwen tussen banken onderling, waardoor zij minder gemakkelijk geld aan elkaar durfden te lenen. Mede hierdoor heeft Rabo eveneens 284 miljoen euro ten laste van het resultaat genomen, en bijna 700 miljoen euro op haar totale beleggingsportefeuille van ruim 50 miljard afgeboekt.

Financieel bestuurder Bert Bruggink vindt dat zijn bank ten opzichte van andere Nederlandse banken „buitengewoon conservatief” is geweest met haar herwaarderingen. „We hebben ons huis zo schoon mogelijk weten te vegen. Dat konden we doen juist omdat onze resultaten zo goed waren.”

Rabobank wist het afgelopen jaar haar positie op de Nederlandse spaar- en hypotheekmarkt verder te versterken. De ingelegde spaargelden namen met 13 procent toe tot 10 miljard euro. Het marktaandeel in hypotheken groeide van 26 tot 28 procent. De bank verklaarde al in 2006 naar verwachting „afdoende voorzieningen” te hebben getroffen rond de omstreden woekerpolissen. De Ombudsman Financiële Dienstverlening stelde gisteren voor dat banken en verzekeraars 2 miljard aan te veel in rekening gebrachte kosten zouden moeten terugbetalen.