Ook verzekerd op reis naar Patagonië

Tot mijn spijt moet ik concluderen dat het artikel `Driedubbel gedekt op stap` (nrc.next, 12 februari) over reisverzekeringen niet gebaseerd is op goed vooronderzoek . Om er zomaar van uit te gaan dat alle kosten al door een bestaande verzekering worden gedekt, gaat echt te ver.

Natuurlijk, als men op wintersport gaat, of in een warm land gaat diepzeeduiken, dan zijn de risico`s meeverzekerd in de reisverzekering. De Nederlandse polis biedt dekking, en dat is in Europa redelijk uniform. Maar in Noord-Amerika, China of Patagonië? Welke kosten zijn er daar van toepassing als je vergelijkbare zorg wilt hebben?

Men moet ook altijd controleren of de dekking van de reispolis alleen voor Nederland geldt, of voor Europa is, of voor de hele wereld.

Voordat men op reis gaat, verdient het aanbeveling zijn huidige pakket verzekeringen te controleren op overlappingen. Ook verdient het aanbeveling de polisvoorwaarden goed na te lezen of informatie in te winnen bij uw tussenpersoon of maatschappij. Polisvoorwaarden van bijna alle maatschappijen kan men vinden op hun internetsites.

Brieven en opiniestukken kunt u onder vermelding van naam en woonplaats sturen naar opinext@nrc.nl

    • Joost Kam de Wijk