Omarska was wel een concentratiekamp

In zijn artikel over de berichtgeving omtrent de onafhankelijkheid van Kosovo stelt Peter Tetteroo dat de westerse media zich schuldig maken aan eenzijdige negatieve journalistiek jegens Servië (nrc.next, 25 februari). Als voorbeeld noemt hij het `concentratiekamp` Omarska, dat volgens Tetteroo geen concentratiekamp maar een militaire basis zou zijn geweest, waar de burgerbevolking juist bescherming zocht bij Servische strijdkrachten. De bekende `prikkeldraad`-beelden van het kamp zouden zijn ”gemanipuleerd” door het Britse televisiestation ITN.

Welnu, de gewraakte beelden zijn niet gemaakt in Omarska, maar in kamp Trnopolje. Dus het verhaal over het `niet bestaan` van concentratiekamp Omarska stoelt op onheus `bewijsmateriaal`. Bovendien, zowel in Omarska als in Trnopolje werd wel degelijk gedood, verkracht en gemarteld. Er was geen militaire basis - in Trnopolje noch in Omarska. In beide kampen werden burgers onrechtmatig vastgehouden. In de slechts drie maanden dat het kamp Omarska heeft bestaan zijn er achthonderd mensen gedood, onder wie vijf vrouwen.

Als de journalisten destijds niet tot de kampen waren doorgedrongen, was dat aantal misschien nog wel veel hoger geweest. Vele verantwoordelijken daarvoor zijn inmiddels berecht door het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag.

In Bosnië en in Servië weet inmiddels iedereen wat er in Omarska is gebeurd. Nu de `eenzijdige` journalisten in het Westen nog.