Media zijn in meer opzichten eenzijdig

Media berichten eenzijdig over Kosovo en Servië, stelt Peter Tetteroo (nrc.next, 25 februari). Dat onze media eenzijdig op Amerika zijn gericht, mag ook duidelijk zijn. We zijn immers oude bondgenoten. Servië wordt als Russische bondgenoot gezien. Grote kracht achter de onafhankelijkheid van Kosovo zijn de VS. Die kunnen op ons eigen continent blijkbaar bepalen of er een nieuwe onafhankelijke Europese staat wordt gevormd. En wat is gemakkelijker dan de media te gebruiken voor je eigen politieke doel om de Russische invloed in Europa verder terug te dringen? Het Westen is angstig aan het worden voor Rusland, dat onder andere een steeds grotere rol in onze energievoorziening zal gaan spelen. Europa volgt hier gewoon de positie van de VS. Daarom is ook de westerse berichtgeving over China eenzijdig negatief. Alle mogendheden (Rusland, China, Iran etc.) die een bedreiging voor de suprematie van het Westen kunnen vormen, worden in onze westerse media eenzijdig belicht.

    • Paul van de Heijning Rotterdam