Astroloog `hielp` Londen met Hitler

Londen. De Britse inlichtingendiensten hebben de hulp van een astroloog ingeroepen om de bedoelingen van Adolf Hitler te doorgronden. Uit documenten die door de Nationale Archieven zijn vrijgegeven, blijkt dat de astroloog Louis de Wohl de Britse spionagediensten ervan wist te overtuigen dat Hitler zich sterk liet beïnvloeden door de adviezen van zijn persoonlijke sterrenwichelaar, de Zwitser Karl Ernst Krafft. Om inzicht in de vaak nogal grillige plannen van Hitler te krijgen was het dus zaak zelf de sterren te lezen, aldus De Wohl. De spionagechefs zagen er wel wat in. . In 1940 werd Wohl aangesteld als astroloog door het ministerie van Defensie. In 1941 werd hij naar de Verenigde Staten gestuurd om de Amerikanen ervan te overtuigen dat de VS zich in de oorlog moesten mengen. Sommige medewerkers van de inlichtingendiensten MI5 en MI6 noemden hem echter ”een charlatan”. Na 1945 concludeerden historici dat Hitler geen enkele waarde had gehecht aan astrologische adviezen.