Wil tot macht

Volgens de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche zijn de begrippen ‘goed’ en ‘kwaad’ uitingen van de wil tot macht – pogingen om de wereld jouw wil op te leggen door een beroep te doen op de subjectieve en dus valse notie van een ‘morele waarheid’.

„En niets anders dan dat”, zei hij erbij.

De ophef rondom de Koranfilm Fitna van Geert Wilders kan dus ook uitsluitend worden begrepen in termen van macht. De islam bestempelen als ‘het Kwaad’ is een machtsgreep om de ‘westerse’ normen tot waarheid te verheffen. Een fatwa tegen ‘het Kwaad’ Wilders is dan de logische consequentie: vertegenwoordigers van ‘de islam’ voorzien een coup en willen Wilders elimineren.

Met ‘respect’, ‘verantwoordelijkheid’ of ‘belediging’ heeft dit alles niks te maken. Het is een gevecht. Blijft dat gevecht bij woorden, dan noemt men het politiek. Grijpt men naar de wapens, dan heet het oorlog. Maar het verschil is verwaarloosbaar. Politiek is oorlog – een strijd om het gelijk.

Een ‘gelijk’ dat niet bestaat, aldus Nietzsche.

Toch is de verleiding groot om een kant te kiezen. ‘Ik ben voor Wilders, want de islam is een bedreiging’, zegt de één. ‘Ik ben voor Verhagen, want Wilders is een bedreiging’, zegt de ander. Zie dat maar als een evolutionair instinct: de mens schaart zich automatisch aan de zijde van de partij die volgens hem de meeste kans maakt op de overwinning. Niks ‘goed’ of ‘kwaad’. Gewoon, survival of the fittest.

Wie gelijk heeft, is wie gelijk krijgt.

Overigens kent deze oorlog al twee verliezers: Jan Peter Balkenende en Alexander Pechtold. Zij hebben zichzelf namelijk buiten het machtsspel geplaatst. De premier is een scheidsrechter geworden die tevergeefs op zijn fluitje blaast en strooit met gele kaarten, terwijl de spelers om hem heen gewoon tackles op de enkels blijven maken. Afgelopen weekeinde deed hij zelfs een mislukte poging om de wedstrijd te staken. En Pechtold? Pechtold is een commentator die diep in de tweede helft blijft verkondigen dat de wedstrijd nog niet begonnen is. Want, „niemand heeft de film van Wilders gezien”, zei hij op Radio 1.

Onzin.

Dit is de film van Wilders.

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg