Vervuiling door scheepvaart

Milieuvervuiling door internationale scheepvaart heeft in 2007 geleid tot 60.000 doden in gebieden langs drukke vaarroutes. Dat is anderhalf keer zoveel als het aantal verkeersdoden in de EU. Zonder internationale regels om de scheepsvervuiling te beperken zal dit in 2012 40 procent meer zijn.

pagina 12 en 13