Ter Horst moet voorstel doen voor grondwet

Onze minister van Binnenlandse Zaken Ter Horst schrijft dat zij een meer inspirerende grondwet wil omdat de huidige ontoegankelijk zou zijn. ”Dat moet wat mij betreft anders”, schrijft zij, zonder daartoe een voorstel te doen.

Over wat erin moet staan heeft zij geen afgerond standpunt, het is voorwerp van bestudering. ”Daarbij moeten we ook nog eens goed kijken naar de inhoud van de Grondwet”. Een grondwet kan volgens haar helpen om verbanden te leggen in een ”woelige wereld”. Dit zou een kerntaak van de overheid zijn. We mogen toch niet hopen dat zij een gelijkenis met de Europese Grondwet wil, dat boek met 480 pagina`s vol begeesterde, maar juridisch volkomen onhandelbare politieke kreten? In een grondwet vindt men geen oplossingen voor maatschappelijke problemen. Grondrechten botsen nu eenmaal. Daar kan geen Ter Horst wat aan veranderen.