Scholen beleggen ruim miljard euro

Nederlandse scholen hebben grotere beleggingen dan tot nu toe bekend was. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor alle scholen samen blijkt dat zij in 2006 voor een bedrag van 1,25 miljard euro aan beleggingen hadden.

Het CBS publiceerde eerder wel gedetailleerde cijfers voor het voortgezet en het hoger onderwijs, maar niet voor basis- en speciaal onderwijs.

Naast de beleggingen hebben scholen voor 1,72 miljard euro bij banken geparkeerd in de vorm van deposito’s met vaste rente.

De ophoping van beleggingen is vakbond AOb al jaren een doorn in het oog. Scholen mogen van het ministerie van Onderwijs binnen bepaalde criteria geld beleggen en uitlenen aan banken.

Van de totale beleggingen van 1,25 miljard euro bestond 110 miljoen euro uit aandelen. Driekwart van de beleggingen zijn effecten met vaste rente (obligaties). Op aandelen en obligaties lopen beleggers het risico van koersverlies en koerswinst. De rest van de beleggingen is een verzamelpost van zo'n 250 miljoen euro met langlopende tegoeden bij banken, opties en termijncontracten. Op deposito's lopen scholen geen risico’s zolang de bank niet failliet gaat. Dat gebeurt zelden.

De grootste beleggers zijn scholen in het basis- en speciaal onderwijs (bijna 500 miljoen euro) en in het voortgezet onderwijs (430 miljoen euro, een recordstand).

    • Menno Tamminga