Sancties tegen Iran door VN aangescherpt

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren in zijn derde sanctieresolutie tegen Iran zijn bestaande strafmaatregelen verscherpt tegen de islamitische republiek die blijft weigeren de verrijking van uranium op te schorten.

De internationale gemeenschap, het Westen voorop, vreest dat het verrijkingsprogramma zou kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van kernwapens. Iran zegt dat zijn nucleaire installaties alleen voor vreedzame doeleinden worden gebruikt. Amerikaanse informatie over Iraans kernwapenonderzoek, die was opgenomen in het nieuwste, verder relatief positieve rapport van het Internationaal Atoomenergie Agentschap, is volgens Iran vervalst.

De resolutie werd in New York aangenomen met 14 stemmen voor bij één onthouding, die van Indonesië. De voorgaande resoluties werden alle unaniem goedgekeurd. Bezwaren van Libië, Vietnam en Zuid-Afrika werden op het laatste moment door de indieners weggenomen. Iran betitelde de resolutie als politiek gemotiveerd en kondigde aan zich er niets van te zullen aantrekken.

De nieuwe resolutie eist dat eerder afgesproken reis- en financiële restricties tegen Iraanse individuen en bedrijven die bij het nucleaire programma zijn betrokken, worden verscherpt. Verder wordt een gedeeltelijk verbod op de levering aan Iran van materiaal dat zowel civiele als militaire toepassingen (dual use) heeft, uitgebreid tot al dergelijke goederen. Tevens wordt opgeroepen tot extra waakzaamheid ten aanzien van Iraanse financiële instellingen.

Diplomaten in New York beschreven de nieuwe resolutie als gematigd. Volgens hen was deze tekst het maximale dat Washington, drijvende kracht achter de sancties, van de Veiligheidsraad kon loskrijgen na de bekendmaking van de verenigde Amerikaanse inlichtingendiensten in december dat Iran wel een kernwapenprogramma had, maar dat in 2003 had gestaakt.

China, dat na die bekendmaking aarzelde over de noodzaak van een nieuwe resolutie, liet gisteren weten dat de sancties geen enkele invloed hebben op zijn handel met Iran. Sinds sommige westerse bedrijven onder Amerikaanse druk hun zaken met Iran hebben verminderd of beëindigd, is China een belangrijker handelspartner van de islamitische republiek geworden. Een Chinese regeringswoordvoerder onderstreepte dat volgens Peking diplomatieke onderhandelingen de beste manier zijn om de nucleaire kwestie op te lossen. (Reuters, AP, AFP)