Onschuldig dromen van moord en geweld

De meerderheid van de studentes heeft regelmatig agressieve fantasieën.

Dat is even vaak als mannen die in de cel zitten. Die gaan er wel minder goed mee om.

Schietsporters blijken minder agressief zijn dan mensen uit de controlegroep. Foto Bram Budel De 25 meter schietbaan van de schietsport vereniging 'de Heerhugowaard'. Rechts in blauw shirt Pepijn Knoflook met zijn wapen (heeft gesproken met Aghmed Olgun). FOTO: BRAM BUDEL Budel, Bram

Agressieve gedachten zijn heel normaal. Wie fantaseert nooit eens dat hij iemand uitscheldt, in elkaar slaat of zelfs vermoordt? En toch: het leidt niet per se tot agressief gedrag. De gedachten zijn dus niet het probleem, het gaat er vooral om: wat dóe je met die gedachten. Hoe krijg je ze onder controle? Onderdrukken blijkt het slechtst te werken. Een beetje afleiding zoeken het best.

Op deze kwestie promoveerde vrijdag Marleen Nagtegaal. Zij ondervroeg vrouwelijke en mannelijke studenten over agressieve fantasieën, net als mannelijke leden van een schietsportvereniging, mannelijke gedetineerden en twee controlegroepen.

Wat bleek?

„Bijna 60 procent van de studentes rapporteerde agressieve fantasieën. De frequentie varieerde van dagelijks tot een paar keer per jaar. 53 procent van de gedetineerden en 51 procent van de schietsporters bleek agressieve fantasieën te hebben. In de controlegroepen voor de gedetineerden en schietsporters lag het percentage steeds rond de 50 procent.”

Hoe onderzocht u dat?

„Iedereen kreeg vragenlijsten. We vroegen daarin naar de agressieve fantasieën en de manier om die onder controle te houden. Het waren gesloten vragen, dus niemand kon exact beschrijven wat hij of zij fantaseerde. We gaven wel voorbeelden: ‘U kunt denken aan verbaal en fysiek geweld, of zelfs moord’.

Het onderdrukken van de agressieve gedachten werkt het slechtst, blijkt uit het proefschrift. Waarom?

„Dat bleek al uit het experiment van Daniel Wegner in 1987. Hij vroeg mensen vijf minuten lang niet aan een witte beer te denken. Als ze wel aan een witte beer dachten, moesten ze dat onderdrukken. En waar dachten proefpersonen aan? Aan een witte beer natuurlijk. Onderdrukken blijkt geen goede strategie. Dat komt overeen met wat ik vond. Er zijn ook mensen die zichzelf straffen voor ongewenste gedachten. Ze slaan of knijpen zichzelf. Of ze worden echt kwaad, ze zeggen tegen zichzelf: als je dat en dat denkt dan gebeurt er iets ergs. Die strategie bleek óók slecht te werken. Mensen die zo’n strategie gebruiken hebben vaak psychische klachten.”

Maar wat werkt wel?

„Afleiding. De vrouwelijke studenten die afleiding zochten als ze agressieve gedachten hadden, werden minder vaak daadwerkelijk agressief dan studentes die over hun gedachten piekerden, ze probeerden te onderdrukken of die zichzelf bestraften. Over de gedachten praten helpt ook, vooral bij de studenten. Het herwaarderen van de gedachten is ook geen slechte manier. Dan zeg je tegen jezelf: ‘Je fantaseert nu dat je je buurman in elkaar slaat, maar dat is onzin.”

U onderzocht ook een groep gedetineerden. Hadden gedetineerden meer agressieve gedachten?

„Nee. 58 procent van de gedetineerden had agressieve gedachten, 38 procent in de afgelopen twee maanden. In de controlegroep had de helft van de mensen agressieve gedachten, 41 procent de afgelopen twee maanden. Wel bleek dat de gedetineerden vaker ineffectieve strategieën gebruikten om gedachten te controleren.”

Waarom is een effectieve controlestrategie zo belangrijk?

„Als mensen veelvuldig fantaseren over agressief gedrag is de kans dat ze dat gedrag daadwerkelijk gaan vertonen, groter. In mijn onderzoek gebruik ik een model van Rowell Huesman. Hij stelt dat mensen scripts in hun hoofd hebben voor allerlei situaties. Ze gebruiken een script om op een begrafenis, bij een huwelijk of bij de bakker adequaat te handelen. Er zijn ook scripts die zo vaak worden gebruikt dat ze zijn ingesleten, zoals autorijden. Volgens Huesman hebben zeer agressieve mensen een ingesleten agressiescript. Dat inslijten gebeurt in dat geval door veel te fantaseren over agressie. Het is dus belangrijk die fantasieën te controleren.”

Waarom onderzocht u schietsporters?

„Toen ik met mijn onderzoek bezig was, schoot een man die lid was van een schietsportvereniging zijn ex-vriendin en twee bekenden van haar dood. Daarna doodde hij zichzelf. Er volgde een maatschappelijke discussie of schietsporters agressiever waren dan anderen.”

En?

„Schietsporters bleken minder agressief, impulsief, psychotisch en neurotisch dan de controlegroep. Slechts 51 procent van de schietsporters had agressieve gedachten, terwijl dat percentage in de controlegroep 55 procent was. Je kunt beter lid zijn van een schietsportvereniging dan van een hockeyclub of voetbalvereniging.”

    • Sheila Kamerman