nrc.nl/hebben

Marc Hijink blogt over de nieuwe Tomtom die informatie gebruikt van wielomwentelingen van andere Tomtom-eigenaren om snelheden op trajecten te berekenen.