Nieuw geld voor nieuwsdocu’s

Met een startkapitaal van de Postcodeloterij komt er vanaf 1 mei een nieuw fonds dat de productie van journalistieke documentaires moet stimuleren. Voor dat soort actuele, analytische films is nu nauwelijks ruimte bij de publieke omroep. „Het is een noodlijdende branche.”

pagina 28 en 29