Mobieltje van Fontein is al afgesloten

Fans en sponsors steunen het ontslag van directeur Maarten Fontein bij Ajax.

Zij eisen ook meer inspraak bij de voetbalclub.

Het besluit van de raad van commissarissen van Ajax om een ontslagprocedure te starten tegen algemeen directeur Maarten Fontein wordt ook gesteund door de businessclub en de supportersverenigingen van de Amsterdamse club. Dit blijkt uit een gezamenlijke verklaring van deze organisaties.

Ajax besloot zondagavond om Fontein met onmiddellijke ingang te schorsen. Zijn mobiele telefoon was gisterochtend reeds afgesloten door de voetbalclub. Dit alles naar aanleiding van het rapport van de commissie-Coronel. Hierin wordt de algemeen directeur gebrek aan motiverend leiderschap verweten en is bovendien gesteld dat degene die deze functie uitoefent een voetbalachtergrond moet hebben. De nieuwe algemeen directeur moet het boegbeeld van de club worden. Fontein heeft nooit op niveau gevoetbald, maar was wel cricketinternational.

De leden van de businessclub, verenigd in de Ajax Business Associates (ABA), de supportersverenigingen SVA en de onafhankelijke AFCA, hebben samen een beroep gedaan op Fontein om zijn functie neer te leggen. „De heer Fontein denkt tegen beter weten in te kunnen blijven zitten”, staat in de verklaring. „Wij, de vertegenwoordigers van de supporters van Ajax, vinden dat een belediging aan ons adres. Als de heer Fontein werkelijk wat om de club geeft, treedt hij met onmiddellijke ingang af.”

De voormalige manager van Unilever wil nog één of twee dagen wachten met een reactie, zegt zijn advocaat mr. Harro Knijff. „Ik heb geluiden opgevangen dat de ledenraad op korte termijn bijeen wil komen om deze kwestie te bespreken. Fontein is door dit college en de commissie-Coronel nooit gehoord over zijn visie op de gang van zaken.” Fontein ontkent dat er in twee gesprekken door de raad van commissarissen op zijn functioneren is gewezen, zoals aftredend voorzitter John Jaakke zondagavond op televisie meldde.

Knijff: „Er heeft in twee jaar één onderhoud plaatsgehad waarin de directie werd geprezen vanwege het feit dat zij als één team optreedt. Fontein is nadrukkelijk gevraagd zich met de commercie bezig te houden en dat heeft hij niet slecht gedaan gezien de contracten met Aegon en Adidas.”

De nieuwe hoofdsponsor Aegon, opvolger van ABN Amro, betaalt Ajax vanaf deze zomer tot 2012 twaalf miljoen euro per jaar. De top van de verzekeraar zou volgens Jaakke geen problemen hebben met het wegsturen van Fontein, zolang de afspraken worden nagekomen. Met kledingsponsor Adidas is Ajax in onderhandeling over een verbintenis die Ajax tien jaar lang tien miljoen euro per seizoen zou moeten opleveren.

Desondanks is de ABA ontevreden over de wijze waarop Fontein de afgelopen twee jaar functioneerde. Voorzitter Klaus Vink: „Wij misten bij hem het warme gevoel. Het was nauwelijks mogelijk met Fontein telefonisch contact te krijgen of een afspraak te maken. Hij had nooit tijd. Terwijl de supporters en de businessleden met hun seizoenkaarten zorgen voor 20 procent van de begroting. Dan mag je toch wel wat terug verwachten.”

De supporters en de businessclub vinden overigens dat zij meer inspraak verdienen in het beleid van Ajax. Het rapport-Coronel voorziet niet in een dergelijke vorm van medezeggenschap. De 24-koppige ledenraad blijft het machtige orgaan binnen de club, terwijl de mensen in het stadion geen enkele invloed hebben. Het college is verantwoordelijk voor de samenstelling van de huidige raad van commissarissen waarvan de drie bestuursleden aan het einde van het seizoen opstappen, inclusief voorzitter Jaakke. De ledenraad zelf blijft buiten schot.

„Wij mogen alleen wat zeggen als het hun uitkomt”, zegt Vink, die vindt dat het nu tijd is om daar iets aan te doen. „Wij hebben geen enkele inspraak. Ons is dan ook niets gevraagd toen de commissie-Coronel moest worden samengesteld.” De Amsterdamse advocaat werkt aan de oprichting van één belangenbehartiger die optreedt namens alle businessleden en supporters. „Er moet een grotere betrokkenheid komen voor de mensen op de tribune in de Arena”, zegt hij.

Lees meer achtergronden op nrc.nl/ajax

    • Erik Oudshoorn