mechanische zwaluw

Studenten van de TU Delft en medewerkers van de Wageningen Universiteit hebben gisteren een ‘mechanische gierzwaluw’ gedemonstreerd.

Kijk voor meer informatie over dit observatievliegtuigje, uitgerust met camera’s, op www.roboswift.nl