Laat die mannen ook eens een schort voordoen

In Opinie & Debat van 1 maart staat een viertal artikelen over wat de overheid kan doen om het aantal geboorten in Nederland te laten toenemen.

De belangrijkste beweegreden voor vrouwen om niet meer kinderen te willen baren ontbreekt in deze artikelen: het feit dat de mannenemancipatie in Nederland nooit op gang is gekomen.

Het is namelijk helemaal niet leuk om verantwoordelijk te zijn voor het hele scala zorg dat zich in een huishouden met kinderen voordoet. En mannen weten dat maar al te goed. Vrouwen vinden een fijne baan waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen, waardering vinden, waardevolle contacten opdoen en zelfstandig zijn net zo prettig als mannen. Maar een vrouw voelt zich daarnaast ook nog eens verantwoordelijk om het leeuwendeel van alle zorg thuis op zich te nemen waardoor er een onevenredige belasting ontstaat. Dáár past de hedendaagse vrouw voor. Het wordt tijd dat de Nederlandse man ook de schort voordoet en niet alleen maar papa is op `papadag`. De overheid zou ervoor moeten zorgen dat de mannenemancipatie op gang komt en dat de man ook zijn deel gaat bijdragen aan alle zorg in en rond het huishouden.

    • Hetty Rutten Rhenen