HSBC houdt schade van crisis beperkt

De kanarie in de bankkluis fluit een bekend refrein. Dat zou geruststellend kunnen zijn voor beleggers die bang waren dat HSBC, de eerste bank die een alarmsignaal liet horen over de markt voor Amerikaanse risicovolle (subprime) hypotheken, nu hetzelfde zou doen met betrekking tot de markten voor creditcards, autofinancieringen en andere Amerikaanse consumptieve kredieten.

De grootste bank van Europa meldde voor 2007 een schadepost voor oninbare leningen van 17,2 miljard dollar, zo’n 1,4 miljard dollar méér dan was verwacht, maar wist niettemin een winststijging van 10 procent te verwezenlijken.

De omvang en de diversificatie van HSBC hebben zeker geholpen. De bank wist grote winsten te boeken in Azië, en hield haar zogenoemde tier one capital ratio (een maatstaf voor de financiële gezondheid van banken) op 9,3 procent, tegen 9,4 procent in 2006, zonder beleggers om meer kapitaal te hebben hoeven vragen.

Maar de bank neuriede nou ook niet bepaald een vrolijk deuntje. De verwachtingen dat de opkomende markten, waarop HSBC zijn inspanningen concentreert, immuun zouden blijken voor de Amerikaanse problemen, lijken overdreven. De groei van HSBC in Azië en de Pacific, exclusief Hong Kong – een regio die ongeveer een kwart van de winst vóór belastingen voor zijn rekening neemt – lag in de tweede helft van vorig jaar op een robuuste 31 procent. Maar dat is minder dan de 39 procent van het eerste half jaar, na het wegstrepen van de winsten van partners en joint ventures, en andere eenmalige baten. Dat is waarschijnlijk een van de redenen dat HSBC benadrukte dat zulke regio’s zich slechts ten dele hebben ontkoppeld van de VS.

De in Londen gevestigde bank maande ook tot buitengewone behoedzaamheid over een eventuele opleving van de Amerikaanse economie. Zelfs als de werkgelegenheid op peil blijft, zal het waarschijnlijk nog tot halverwege 2009 duren voordat het zover is. En als de werkgelegenheid daalt, zal het nog langer duren. Maar de bank wil niet zeggen hoe lang precies. Hoe dan ook, de economie en de kredietmarkten, en als gevolg daarvan de omstandigheden voor de financiële sector in zijn geheel, lijken voorbestemd om te verslechteren – misschien zelfs aanzienlijk – voordat ze weer gaan verbeteren.

HSBC heeft deze keer dan misschien de kakofonie van slechte berichten niet versterkt, waardoor de mondiale markten worden overspoeld, de alarmbel die de bank een jaar geleden luidde klinkt nog steeds luid en helder door.

Jeffrey Goldfarb

    • Jeffrey Goldfarb