Hitler in de sterren

De Britse inlichtingendiensten staan bekend om hun onconventionele werkwijze. Het kwam niettemin als een verrassing dat de ‘services’ zich in de Tweede Wereldoorlog van een astroloog hebben bediend om de bedoelingen van Adolf Hitler te doorgronden.

Uit documenten, gisteren door de Nationale Archieven vrijgegeven, blijkt dat de astroloog Louis de Wohl de Britse spionagediensten ervan wist te overtuigen dat Hitler zich sterk liet beïnvloeden door de adviezen van zijn persoonlijke sterrenwichelaar, de Zwitser Karl Ernst Krafft. Om inzicht in de vaak nogal grillige plannen van Hitler te krijgen was het dus zaak zelf de sterren te lezen, aldus De Wohl. De spionagechefs zagen er wel wat in.

De flamboyante De Wohl gaf zich uit voor een Hongaarse aristocraat, al bestonden daarover twijfels. Hij was geboren en getogen in Berlijn maar week in 1935 uit naar Londen, waar hij spoedig toegang kreeg tot gegoede kringen met zijn adviezen.

In 1940 werd hij aangesteld als astroloog door het ministerie van Defensie, met de rang van kapitein. Zo groot was het vertrouwen in hem dat hij in 1941 naar de Verenigde Staten werd gestuurd om de Amerikanen er via lezingen van te overtuigen dat Hitler kon worden verslagen en de VS zich in de oorlog moesten mengen.

Sommige medewerkers van de inlichtingendiensten MI5 en MI6 noemden hem echter „een charlatan”. Ze wezen erop dat zijn voorspellingen zelden uitkwamen. Na 1945 concludeerden historici dat Hitler geen enkele waarde had gehecht aan astrologische adviezen.