‘Hertalen versnelt de veroudering: stop ermee’

Benno Barnard, die in deze krant kritiek had op de Taalunie, was te gast bij de Interparlementaire Commissie. „Niet meer knoeien met de spelling!”

Herien Wensink

„Ik ben niet uw vijand”, sprak schrijver Benno Barnard gisteren tot de Taalunie en leden van de Interparlementaire Commissie, die haar beleid controleert. „Als u inderdaad een vrouw bent, zoals uw woordgeslacht suggereert, dan ben ik eerder een teleurgestelde minnaar.”

De commissie vergaderde gisteren over de vraag wat van de Taalunie verwacht „mag en kan” worden. Barnard was uitgenodigd naar aanleiding van zijn opiniestuk in het Cultureel Supplement van 11 januari, waarin hij kritiek had op de koers van de Taalunie.

De schrijver verlangt van de unie een meer normatieve opstelling, zo vertelde hij gisteren opnieuw. Daarnaast reageerde hij op het verweer van Ludo Permentier van de Taalunie, 1 februari in het CS. „Taal verandert nu eenmaal, was de reactie van Ludo Permentier op mijn stuk. Maar hij is filoloog van beroep – een mensensoort waarmee je op moet passen. Want deze taalkundigen genieten van taalverandering zoals ouders van hun spelende kind.”

Natuurlijk, ook Barnard accepteert dat de taal verandert. „Maar je hoeft dat proces niet te versnellen.” De schrijver smeekte zijn gehoor daarom niet meer te knoeien met de spelling. „Het leidt niet tot minder spelfouten maar maakt mensen juist onzeker. Bovendien vervreemdt het ons van ons geschreven erfgoed.” Ook ‘hertalingen’ van klassieke kinderboeken dragen daaraan bij, meent hij. „Daarmee versnel je de veroudering. Stop ermee.” Volgens Barnard zou de Taalunie uitgeverijen wel kunnen helpen bij het maken van nieuwe edities van klassieke kinderboeken, met een verklarende woordenlijst en een speciale inleiding voor kinderen.

Het Nederlands moet weer populair gemaakt worden onder jongeren, vindt Barnard. En internationale studenten dienen Nederlandstalige colleges te volgen. Ook kon de Taalunie nog wel iets doen aan haar PR, meende hij. Want dat wij Nederlandstalige handleidingen en een Nederlands ‘sprekende’ GPS aan de Taalunie te danken hebben, dat weet niemand.

Belangrijkste vraag van de commissie na afloop: als er genormeerd moet worden, wie bepaalt de norm dan?

De Taalunie vond het een „constructieve bijeenkomst,” aldus algemeen secretaris Linde van den Bosch, al wil ze minder normstellend zijn dan Barnard verlangt. „Maar het was stimulerend om te zien dat alle aanwezigen een grote liefde voor de taal delen.”

Lees het artikel van Benno Barnard en de reactie van de Taalunie op nrc.nl/kunst

    • Herien Wensink