Correcties & aanvullingen

Voedselprijzen

In het artikel Dagelijks brood voor velen niet meer te betalen (28 februari, pagina 1) staat dat Amerikanen gemiddeld vijf keer zoveel vlees eten als Chinezen. Dat moet zijn: tweeënhalf keer zo veel.

Pianiste

In de recensie Boulez en Messiaen magisch bij het KCO (Kunst, 29 februari) is de verkeerde pianiste genoemd. Het was Ana Sánchez Donate en niet Patricia de la Vega.

Jan Eijkelboom

In de necrologie over dichter Jan Eijkelboom (29 februari, pagina 9) staat dat hij bij zijn benoeming tot stadsdichter van Dordrecht in 2001 de eerste Nederlandse stadsdichter was. In 1993 was Emma Crebolder al stadsdichter van Venlo.

Russische olie

In het artikel Miljardenbusiness met dodelijk gevaar (29 februari, pagina 14) staat dat Russische stookolie via pijpleidingen en binnenvaart naar Rotterdam wordt vervoerd. Dat is niet juist. Dit gebeurt met kleine olietankers.