Correa en Chávez breken met Uribe

De crisis tussen Ecuador, Venezuela en Colombia is gisteren verder geëscaleerd. Nadat ze zondag al extra troepen naar de grens stuurden, verbraken Ecuador en Venezuela gisteren officieel alle diplomatieke banden met Bogotá. De Colombiaanse diplomaten in Caracas hebben al de opdracht gekregen het land te verlaten.

Colombia haalde zich zaterdag de woede van de twee buurlanden op de hals door een FARC-kampement net over de grens met Ecuador te bombarderen. Doelwit was de tweede man van de Colombiaanse guerrillagroep, Raúl Reyes.

Gisteren maakten de drie regeringsleiders elkaar verwijten over en weer. Colombia gaf nieuwe informatie vrij die het zou hebben aangetroffen op de buitgemaakte computers van de gedode Reyes. Hieruit zou blijken dat de Venezolaanse president Chávez aan de FARC 300 miljoen dollar zou hebben gegeven. Onduidelijk is of dit een gift zou zijn of losgeld voor de zes gijzelaars die de FARC dit jaar als ‘steunbetuiging’ aan Chávez overdroeg aan Venezuela. Ook zou de FARC in de jaren negentig toen Chávez na een mislukte staatsgreep in de cel zat, een grote som geld aan de Venezolaan hebben gegeven. Venezuela ontkent.

De Ecuadoriaanse president Correa ging gisteren in op het zondag geuite verwijt dat zijn minister van Veiligheid onderhandelde met de FARC. Hij zei dat eind vorig jaar inderdaad is gesproken met Reyes, maar dat de Colombiaanse president Uribe hiervan wist. Volgens Correa waren de onderhandelingen over de vrijlating van een tiental gijzelaars, onder wie de Frans-Colombiaanse politica Ingrid Betancourt en vier Amerikaanse contractanten vergevorderd, maar heeft de aanval op Reyes dit alles doorkruist. Colombia reageerde dat de FARC en Ecuador „in gijzelaars wilden handelen voor politieke doeleinden”. (AFP)