‘Biodiesel in vervoer schaadt milieu’

De huidige biobrandstoffen dragen niet bij aan duurzaam transport. Het voorstel van de Europese Commissie dat de vervoerssector 10 procent van de energiebehoefte met biobrandstoffen te dekken, is „niet de beste optie” om milieu en natuur te sparen. Veel beter is om auto’s en trucks te maken die rijden op waterstof of elektriciteit.

Dat zegt het Milieu- en Natuurplanbureau in een rapport, vandaag aangeboden aan het Europarlement. „Brussel zou het voorstel moeten heroverwegen”, aldus MNP-onderzoeker B. Eickhout.

De enige manier om de doelstelling van 10 procent ‘hernieuwbare’ energie te halen, stellen de onderzoekers, is de inzet van biobrandstoffen. Die worden vooralsnog gemaakt van granen, maïs, suikerbieten en palmolie. Voor deze teelt is extra landbouwgrond nodig. De helft daarvan zal in Europa worden gevonden. „Dat leidt tot verdringing van de teelt van voedselgewassen. Daar wordt in dit voorstel geen rekening mee gehouden”, aldus Bas Eickhout. Voedselprijzen zullen stijgen, hetgeen vooral voor landen die voedsel importeren nadelig zal zijn. De andere helft van de benodigde landbouwgrond wordt vermoedelijk buiten Europa worden gevonden. Dat zal leiden tot verlies aan biodiversiteit, onder meer door ontbossing, aldus het rapport. „Het EU-doel om biodiversiteitsverlies te stoppen kan zo botsen met het doel om de emissies van broeikasgassen te verlagen.”

Ook de nieuwe generatie biobrandstoffen, gemaakt van afvalstromen, is „niet altijd de beste optie” om broeikasgassen terug te dringen. De voorkeur verdienen nieuwe technieken zoals auto’s op waterstof en elektriciteit. Als deze technieken nog niet voorhanden zijn, aldus het MNP, zou Brussel kunnen de transportsector een algemeen reductieplafond kunnen opleggen. Méér klimaatwinst valt er volgens het planbureau te behalen door biomassa in elektriciteitscentrales in stroom om te zetten.

Onlangs wezen Amerikaanse onderzoekers in Science er op dat grootschalige inzet van biobrandstoffen als alcohol en biodiesel het broeikaseffect dramatisch versterkt.

Lees het MNP-plan op nrc.nl/binnenland