Agressiefantasie kan geen kwaad

Agressieve gedachten zijn heel normaal. Die leiden niet per se tot agressief gedrag. De gedachten zijn dus niet het probleem, het gaat er vooral om wat er met die gedachten wordt gedaan. Onderdrukken van de gedachten blijkt het slechtst te werken, wijst onderzoek uit.

pagina 18