Weer probleem bij Belastingdienst

De Belastingdienst kan door „een technisch probleem” bijna 8.000 belastingplichtigen geen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2007 toesturen. Dat blijkt uit een brief die de Belastingdienst 28 februari heeft verzonden. Eén van de geadresseerden stuurde zijn exemplaar naar het weblog Geld op de website van deze krant.

In de brief biedt de Belastingdienst excuses aan. Het gaat om 7.099 particulieren en 889 ondernemers, aldus een woordvoerder. Volgens hem is de term ‘technisch probleem’ in de brief „een ongelukkige benaming”. De woordvoerder: „Het heeft niet met een technische kwestie te maken, maar met een selectieproces. Het betreft remigranten, Nederlanders die vanuit het buitenland terug naar Nederland komen.”

De brief is verstuurd één dag nadat staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA) de Tweede Kamer liet weten dat hij de directe aansturing voor de ICT-afdeling van de Belastingdienst naar zich toe getrokken had. Dat gebeurde na een reeks van problemen.

Zo bleek vorige week dat 730.000 mensen hun digitale belastingaangifte inkomstenbelasting 2007 opnieuw moeten indienen. Oorzaak waren fouten bij de Belastingdienst. Ook hiervoor werd een excuusbrief gestuurd.

In de nieuwe excuusbrief wordt gemeld dat het aangiftebiljet en de uitnodiging tot het doen van aangifte (voor mensen die elektronisch aangifte doen) „als gevolg van een technisch probleem” pas eind deze maand kunnen worden toegestuurd. Wie geld terugverwacht en eerder aangifte wil doen, moet zelf bij de Belastingtelefoon een aangiftebiljet aanvragen, aldus de brief.

De nieuwe problemen kunnen grote gevolgen hebben. Belastingplichtigen zijn namelijk verplicht vóór 1 april aangifte te doen. De groep die de nieuwe brief kreeg, kan daar mogelijk niet aan voldoen. Onduidelijk is of de Belastingdienst een uitzondering kan maken voor de groep die nu getroffen is.

Nadat andere politieke partijen afgelopen maanden al aandrongen op een parlementair onderzoek naar de Belastingdienst, deed GroenLinks dat gisteren ook. Aanleiding waren uitspraken van staatssecretaris De Jager in De Telegraaf. In die krant kondigde hij aan dat de fiscus de geplande AOW-heffing en de kilometerheffing niet kan uitvoeren omdat de dienst er geen nieuwe, ingewikkelde maatregelen bij kan hebben. „Ik zeg niet dat niks kan, er mag best nieuw beleid gemaakt worden. Maar dat mag niet leiden tot ingewikkelde regels”, aldus de staatssecretaris. De Jager zegt wel te willen adviseren over de manier waarop de kilometerheffing geïnd kan worden „maar de Belastingdienst gaat die heffing niet uitvoeren”.

Een van de redenen waarom de Belastingdienst afgelopen jaren in de problemen kwam, was de opstapeling van nieuwe taken, zoals de toeslagen voor zorg, huur en kinderopvang en de gegevensuitwisseling met uitkeringsinstantie UWV. Ook bij deze projecten ging het mis. De Jager zegt die fout nu niet opnieuw te willen maken.

Vorige week meldde de staatssecretaris de Tweede Kamer dat de Belastingdienst niet kan garanderen dat de problemen bij de aangifte inkomstenbelasting 2007 nu zijn opgelost. Volgens De Jager moet er altijd rekening mee worden gehouden dat er weer een fout ontstaat.

Lees meer op nrc.nl/belastingdienst en nrc.nl/geld