Weer excuses Belastingdienst

De Belastingdienst kan door „een technisch probleem” bijna 8.000 belastingplichtigen geen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2007 toesturen. Dat blijkt uit een brief die de Belastingdienst 28 februari heeft verzonden. In de brief biedt de Belastingdienst opnieuw excuses aan.

pagina 3