Vrijwilliger helpt bij melding hartaanval

De ambulancedienst in Twente zet vanaf vandaag getrainde vrijwilligers in voor de hulpverlening aan mensen met een hartstilstand, zodat hun overlevingskans toeneemt.

Zodra bij de meldkamer van Ambulance Oost een melding binnenkomt over een hartstilstand, stuurt de dienst twee ambulances op pad.

Tegelijkertijd roept ze via een speciaal digitaal alarmeringssysteem vrijwilligers op die zich in de buurt van het slachtoffer bevinden. Zij ontvangen dat bericht per sms. De bedoeling is dat zij zo snel mogelijk naar het slachtoffer toegaan en beginnen met reanimeren.

Een andere groep wordt via sms gevraagd de dichtstbijzijnde Automatische Externe Defibrillator (AED) op te halen en naar het slachtoffer te brengen. Met dat apparaat kunnen de vrijwilligers dan eventueel stroomstoten toedienen.

Op deze manier moet de hulpverlening bij hartstilstanden sneller op gang komen. „De overlevingskans neemt toe als er binnen zes minuten met reanimeren wordt begonnen, maar in de praktijk lukt het niet altijd om zo snel een ambulance ter plaatse te krijgen”, vertelt projectleider Wim van der Worp van Ambulance Oost.

De ambulancedienst kan voorlopig putten uit een bestand van tweehonderd vrijwilligers. Op ten minste 85 plaatsen in de regio, vooral in de plattelandsgemeenten, hangen defibrillatoren. In 2009 moeten er in Twente drieduizend vrijwilligers beschikbaar zijn die slachtoffers kunnen reanimeren.

Het is de eerste keer in Nederland dat op een dergelijke schaal een beroep wordt gedaan op de inzet van vrijwilligers bij hartstilstanden.

Onder de noemer Stimulering Lekenhulpverlening Platteland Twente is Ambulane Oost al in 2006 van start gegaan met het opleiden van vrijwilligers.

Provincie Overijssel en zorgverzekeraar Menzis betalen aan het project mee.