Strijd Buffett en Ross nog onbeslist

Warren Buffetts aanbod om de gemeentelijke obligaties van de kwakkelende Amerikaanse obligatieverzekeraars te herverzekeren is nooit van de grond gekomen. Zijn voorwaarden – anderhalf maal de premie die obligatieverzekeraars incasseren op hun contracten met de gemeenten – waren veel te zwaar en zouden de verzekeraars hebben uitgehold door een belangrijke inkomstenbron af te tappen. De nieuwe belegging van Wilbur Ross van 250 miljoen dollar in Assured Guaranty zou wel eens een effectievere manier kunnen zijn om marktaandeel te veroveren.

Assured, de op vier na grootste obligatieverzekeraar, is een van de weinige firma’s met een spijkerharde kredietwaardigheid (AAA, het hoogst haalbare). Het bedrijf is erin geslaagd zijn portefeuille uit te breiden door een deel van de activiteiten van de concurrentie te herverzekeren. Het verkocht in december bijvoorbeeld voor ruim 300 miljoen dollar aan aandelen ter financiering van een herverzekeringstransactie ter waarde van 29 miljard dollar met Ambac. De opbrengst van de aandelenaankoop door Ross – die zou kunnen worden opgetrokken tot 1 miljard dollar – zal worden gebruikt voor soortgelijke transacties.

Ross, die de afgelopen maanden heeft rondgesnuffeld in deze sector, verkrijgt hiermee een belang in een firma die haar marktaandeel zal kunnen vergroten middels herverzekeringen en nieuwe klanten. Assured Guaranty heeft zijn activiteiten, net als Buffetts onlangs opgerichte Berkshire Assurance, snel zien toenemen, nu obligatieuitgevers hun kwakkelende concurrenten mijden.

Uiteraard had Buffett waarschijnlijk nooit verwacht dat de obligatieverzekeraars zijn giftige lokaas zouden accepteren. Zijn bod van begin februari om hun gemeentelijke obligaties te herverzekeren leek bedoeld om een debat uit te lokken over de vraag of deze polissen gescheiden zouden moeten worden van de hypotheekobligaties. Als dat inderdaad de bedoeling was, is hij glansrijk in zijn opzet geslaagd. Zowel Ambac als MBIA (de twee grootste obligatieverzekeraars) heeft gezegd zo’n stap te overwegen en FGIC heeft de toezichthouders al om toestemming gevraagd die maatregel te mogen nemen. Terwijl zijn voornaamste rivalen nu druk in de weer zijn met de details van deze operaties, kan Buffett zijn slag slaan en nieuwe klanten naar zich toe trekken.

Maar Ross profiteert eveneens van deze omstandigheden. En als de andere obligatieverzekeraars Buffett met wantrouwen bezien, zou Assured Guaranty wel eens in een betere positie kunnen verkeren om herverzekeringsactiviteiten van hen over te nemen. Ross zou Buffett dus nog kunnen overtroeven bij het landjepik in deze sector.

Dwight Cass

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Dwight Cass