Libië schaft kabinet af

De Libische leider Mohammar Gaddafi, die erom bekend staat dat hij niet voor grootscheepse verandering terugschrikt, heeft aangekondigd dat hij het kabinet wil afschaffen. De ministers zijn er volgens hem niet in geslaagd om het volk te laten profiteren van de groeiende olie-inkomsten. „Alle burgers hebben het recht om te profiteren van het oliegeld”, zei Gaddafi. „Zij moeten het geld nemen en ermee doen wat ze willen.”

In theorie wordt Libië sinds 1977 door de massa’s geregeerd – Gaddafi zelf heeft officieel ook geen functie. Burgers besluiten via een piramide van Volkscongressen wat er gebeurt. Het Algemeen Volkscongres, het parlement, selecteert de Volkscomités, het kabinet, die het dagelijks bestuur vormen. Maar in de praktijk heeft Libië gewoon een leider, Gaddafi, en een kabinet met ministers, oftewel het Algemeen Volkscomité, die doen wat hij wil.

Gaddafi zei dat de volkscomités voor Defensie, Veiligheid en Buitenlandse Zaken blijven. De andere faalden „in alles”. „Ze konden zelfs geen goede kunstenaars en zangers opleiden.” Daarom worden ze volgens hem „spontaan vervangen door werkelijke comités die overal door de burgers zullen worden opgericht”. (Reuters)