Illegale invoer uranium door universiteit

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft in 2003 illegaal 4,8 kilo verarmd uranium uit Engeland geïmporteerd en dit vanuit Groningen naar een bedrijf in Bunschoten vervoerd.

Dit betoogde het Openbaar Ministerie (OM) vanmorgen voor de Groninger rechtbank. De RUG zou niet hebben beschikt over de vereiste vergunningen van het ministerie van VROM. Volgens justitie waren die nodig voor import en vervoer van licht radioactief materiaal op grond van de Kernenergiewet.

Bij het bedrijf Highways International in Bunschoten werd de splijtstof versnipperd, noodzakelijk voor onderzoek van het Centrum voor Isotopenonderzoek van de RUG. Daar werd met behulp van het uranium waterstof geproduceerd. De RUG kocht de splijtstof eenmalig in Engeland. Dit omdat men het sinds 2003 niet meer kon betrekken van de KLM, die het gebruikte als ballast in vliegtuigen.

Via de KLM ging het naar het Energiecentrum (ECN) in Petten, waar de RUG het kocht. De universiteit kocht de splijtstof in juni 2003 in Engeland van Urenco Capenhurst en liet die via Rotterdam naar Groningen vervoeren. Het OM bood de RUG overigens in 2005 een schikking aan van 10.000 euro, maar die werd afgewezen. De universiteit vond dit bedrag te hoog, zo bleek vanmorgen tijdens de rechtszitting. Op overtreding van artikel 15 van de Kernenergiewet staat maximaal zes jaar cel.

De universiteit onderstreept bij monde van woordvoerder Jos Speekman dat de volksgezondheid niet in het geding geweest.

„Dat is op geen enkele manier geconstateerd en het staat tijdens de rechtszaak ook niet ter discussie.” De zaak kwam aan het rollen nadat justitie onderzoek had gedaan naar het bedrijf Highways International. Momenteel gebruikt de RUG geen splijtstof meer voor onderzoeksdoeleinden, maar chroom.