Belastingdienst

Rotterdam, 3 maart. De Belastingdienst kan door ”een technisch probleem” bijna 8.000 belastingplichtigen geen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2007 toesturen. Pagina 13