3 Waarzeggen

Peter weet, jouw shirt is zwart-wit

Virtuele Tarot: Peter

www.peteranswers.com

Een leuke manier om je vrienden op de kast te krijgen, is door ze te laten kennismaken met Peter. Peter is een Engelstalige waarzegger die online antwoord geeft op ál je vragen. Hoe werkt het? Ga naar de site en schrijf je in. Op het scherm krijg je nu twee veldjes te zien, ‘petition’ en daaronder ‘question’. Het geheim: welke letters je ook typt in het eerste veld, op het scherm verschijnt altijd de zin: ‘Peter, please answers’. Jij tikt dus bij ‘petition’ het antwoord op de vraag die je hierna gaat stellen. Let op, begin en eindig je antwoord altijd met een punt, en maak de Peter-zin af als die nog niet af is. Vervolgens vul je in het onderste vakje de vraag in, bijvoorbeeld: ‘What color is my friends shirt?’ En omdat je al ‘black and white’ hebt ingevuld, weet jij wat Peter gaat zeggen, maar je vrienden slaan achterover van verbazing. Vooraf goed oefenen. (LvM)