Vrij berichten over inhoud Endstra-tapes kan wel

Frank Kuitenbrouwer (Opiniepagina, 19 februari) acht een auteursrecht op de Endstra-tapes niet verenigbaar met de informatievrijheid. Maar auteursrecht beschermt ten eerste geen feiten. Iedereen kan dus vrij berichten over de inhoud van de Endstra-tapes. Verder is er het citaatrecht, dat toestaat delen uit het werk van een ander over te nemen. Het is hier dat het grondrecht van de informatievrijheid zich kan en - wellicht meer - moet doen gelden. Het totaal ontzeggen van auteursrecht aan een werk op grond van de informatievrijheid schiet het doel echter ver voorbij.

Dan kan men bij wijze van spreken wel het complete NRC Handelsblad auteursrechtvrij verklaren, want het publieke belang van de informatie in de krant is heel wat groter dan de achterbankgesprekken van Endstra. Een goede balans tussen informatievrijheid, intellectuele eigendom en privacybelangen komt niet tot stand door domweg auteursrecht te onthouden; het gebeurt met name door het auteursrecht te beperken, en het recht heeft daarvoor instrumenten.

Dat de informatievrijheid (nog) op de achtergrond blijft bij de beantwoording van de juridische vraag, of de Endstra-tapes op zich een auteursrechtelijk beschermd werk zijn, is dus niet zorgelijk.

    • Antoon Quaedvlieg