Vliegtuig zonder uitstoot van CO2 zal niet vliegen

Onder de titel `Vliegen op olie uit kokos en babassu` schrijft Lolke van der Heide in NRC Handelsblad van 25 februari, dat biobrandstof als voordeel heeft dat het bij verbranding nauwelijks CO2 uitstoot.

De aanleiding tot die mededeling was de met veel publiciteit omgeven vlucht van een Boeing 747, waarvan een der vier motoren gevoed werd met een mengsel van kerosine en een mix van kokos- en babassu-olie.

Een vliegtuig waarvan de motoren geen CO2 uitstoten zal niet vliegen; voor vliegen is immers energie nodig, die pleegt te ontstaan door de verbranding van koolwaterstoffen.

Wat bedoelt de journalist vermoedelijk? Bij de verbranding van biofuel (om het even kokos, babassunoten, koolzaad, of mais) komt juist zoveel CO2 vrij als er de palmboom tijdens de groei van de noot aan de atmosfeer is onttrokken. De CO2-winst is als het ware in de kokosnoot opgeslagen en gaat bij de verbranding weer teloor. Over de hele cyclus genomen zou sprake kunnen zijn van CO2-neutraal transport. Inmiddels is genoegzaam bekend dat op de route van palmboom tot bruikbare fuel erg veel energie nodig is. In veel gevallen is de CO2-winst al opgesoupeerd voordat de biobrandstof zijn bestemming (de motor) bereikt heeft en nog aan zijn verbranding moet beginnen; negatieve CO2-winst dus. Hoe dan ook. `Biobrandstof die bij verbranding nauwelijks CO2 uitstoot`, zo bruin had ik ze nog niet zien bakken.