Taal volgt werkelijkheid niet: bestaan elfjes en draken?

Jan Renkema heeft kritiek op het voorstel van minister van Justitie Hirsch Ballin om niet meer over allochtonen en autochtonen te praten: `De taal volgt de werkelijkheid`.

Dat is natuurlijk niet zo: draken, elfjes, groene konijntjes met oranje oortjes, ze bestaan niet, maar als je erover praat en schrijft zie je het allemaal zo voor je. Dat is de macht van taal.

Hoe kan een taalkundige daar ongevoelig voor zijn?

Renkema vast niet.

Een bezoek aan de website van de Universiteit van Tilburg leert dat hij een boek over de macht van taal geschreven heeft Introduction to Discourse Studies.

Heeft Renkema krasse kritiek geuit en daarbij gemakzuchtig zijn academische inzichten terzijde gelegd? Wat de motieven ook mogen zijn, het debat is er niet mee geholpen.

    • Universiteit Leiden
    • Dr. Erik Bähre